Oy Stefan Forsberg Ab

Beställningsvillkor

Betalningar

Företag och föreningar: Fakturering eller kortbetalning, betalningsvillkor 7-14 v.

Privatpersoner: Kortbetalning eller kontant, fakturering i förväg.

Priserna innehåller mervärdesskatt 10 % (passagerare) eller 24 % (frakt).

Avbokningsvillkor

Avbokning gjord mer än 14 v. före är gratis.

7-13 v. före: 10 % av priset.

2-6 v. före: 25 % av priset.

max 48h före: 50 % av priset.

Om resan går över det överenskomna

Tilläggskilometrar: 1,20€/km

Kör- och väntetid: Första 15 minuterna gratis, efter det 12,50€/startande 15 minuter

Städning

I charterresans pris ingår normal exteriör tvätt samt invändig rengöring 30min

Tilläggsstädtimme 50€/h

Söndring och skadegörelse

Reparationskostnader, den nya delens förvärvskostnader och möjliga kostnader av vikarierande buss.

Minderåriga

Övervakning av minderåriga samt att de har på säkerhetsbältet är på den vuxnas ansvar.